Milöprojekt för Östersjön

Nu kastar vi äntligen pengarna i sjön!
Förra vintern släppte vi ölet Weeping Willows Winter Warmer tillsammans med bandet Weeping Willows. Ett öl där all vinst skulle skänkas till något projekt som gynnar Östersjön. Ölet togs emot av er med öppna armar och allt sålde slut. Totalt inbringade det hela 50.000 kr i vinst, en summa som nu ska skänkas till någon som gör något bra för Östersjön.
Till hjälp med att ta fram kandidater har vi haft skaparen av TV-serien Fiskarnas Rike, Martin Falklind, som gav oss tre fina projekt att titta närmare på.
Genom en gemensam omröstning kom vi fram till att den lyckliga mottagaren av 50.000 kr blir Hanö torskrevsförening och deras projekt med att sjösätta artificiella rev för torsk i Östersjön.
Pengarna vi skänker räckte till två torskrev vilka kommer att positioneras öster om Hanö och har konstruerats utav överblivet material från betongindustrin där företaget Starka betong i Kristianstad donerar spillbitar. Förhoppningen är att torskreven ska gynna torsken och erbjuda dem skydd från rovdjur så som säl och skarv.
”Många naturliga rev och stenformationer i Östersjön har gått förlorade på grund av mänsklig aktivitet och erfarenheter från andra områden visar att återskapande av dessa strukturer kan gynna en rad olika organismer och inte minst torsk då de kan söka skydd och finna födoresurser i reven.”
Hannes Kindeberg/Hampus
Nu har reven äntligen sjösatta och vi följer med nyfikenhet detta fina östersjöprojekt.